logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Danh sách thành viên Hình thức sở hữu Đơn vị thành viên Tập đoàn Chi phối
Đơn vị thành viên Tập đoàn Chi phối
1 CTCP KCN Bắc Đồng Phú
2 CTCP Cao su Bảo Lâm
3 CTCP VRG - Bảo Lộc
4 CTCP Cao su Bà Rịa
5 CTCP Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng
6 CTCP Cao su Bà Rịa - Kompong Thom
7 Công ty TNHH MTV Chưmomray
8 CTCP Cơ khí Cao su
9 CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
10 Công ty Phát triển Cao su C.R.C.K
11 CTCP Cao su Chư Prông - Stung Treng
12 CTCP Cao su Chư Sê - Kompong Thom
13 CTCP VRG - Đak Nông
14 CTCP Cao su Điện Biên
15 CTCP Cao su Đồng Nai - Kratie
16 CTCP Cao su Đồng Phú
17 CTCP gỗ MDF VRG Dongwha
18 CTCP Cao su Đồng Phú - Đak Nông
19 CTCP Cao su Đồng Phú - Kratie
20 CTCP Cao su Dầu Tiếng-Campuchia
21 CTCP Cao su Dầu Tiếng - Kratie
22 CTCP Cao su Dầu Tiếng - Lai Châu
23 CTCP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai
24 CTCP Cao su Dầu Tiếng - Việt Lào
25 CTCP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su
26 CTCP Gỗ Dầu Tiếng
27 CTCP Gỗ Đồng Nai
28 CTCP Chế biến và Xuất khẩu gỗ Tây Ninh
29 CTCP Cao su Hà Giang
30 CTCP Cao su Hoàng Anh - Mang Yang
31 CTCP Du lịch Cao su Hàm Rồng
32 CTCP Cao su Hàng Gòn
33 CTCP Cao su Hòa Bình
34 Công ty TNHH Cao su Bolykhamxay - Hà Tĩnh
35 CTCP Cao su Krông Buk - Ratana Kiri
36 CTCP Công nghiệp An Điền
37 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long
38 CTCP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam
39 CTCP VRG - Khải Hoàn
40 CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
41 CTCP Cao su Lai Châu
42 CTCP Cao su Lai Châu 2
43 CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
44 CTCP Mang Yang - Ratana Kiri
45 CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
46 CTCP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An
47 CTCP Thể thao Ngôi sao Geru
48 Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom
49 CTCP Cao su Phước Hòa
50 CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh
51 CTCP VRG - Phú Yên
52 CTCP Quasa Geruco
53 Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su VRG SA DO
54 CTCP Đầu tư Sài Gòn - VRG
55 CTCP Cao su Sa Thầy
56 CTCP Thủy điện Geruco - Sông Côn
57 CTCP Cao su Sơn La
58 CTCP Cao su Tân Biên - KompongThom
59 CTCP Chế biến gỗ Thuận An
60 Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh - Siem Reap
61 Công ty cổ phần Cao su Trường Phát
62 CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư
63 CTCP Cao su Việt Lào
64 Công ty Việt Nam Kampuchia Economy Trade And Industry
65 Công ty Cổ phần Xuất khẩu cao su VRG Nhật Bản
66 CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su
67 CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su
68 CTCP Cao su Yên Bái
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ